Prestamos online galicia

- seu día a día, este servizo xestiona a plataforma do libro electrónico galiciale, o programa de actividades ler conta moito e o de mellora das coleccións, o préstamo de libros aos clubs de lectura, as accións formativas dirixidas aos profesionais da rede de bibliotecas públicas de galicia, as bolsas de formación, os instrumentos de análise e avaliación destas bibliotecas (estatísticas, censo de bibliotecas e mapa de bibliotecas públicas de galicia), o rexistro e integración dos centros na rede. servizo do sistema de bibliotecas é a unidade da consellería de cultura, educación e ordenación universitaria dependente da subdirección xeral de bibliotecas que ten como misión dar apoio ás bibliotecas públicas de galicia, sistematizar a información relativa ás mesmas e xestionar todos aqueles programas que contribúen a fomentar a lectura e mellorar os servizos e as coleccións que ofrecen as bibliotecas públicas galegas á cidadanía. caixa galicia también ha pensado en esto, para lo que ofrecerá entre los próximo 7 y 9 de junio el curso “cómo elaborar un plan de empresa para solicitar un microcrédito”, donde se prestará atención personal a cada participante y se les ofrecerá una aplicación informática para elaborar el plan de empresa y analizar la viabilidad económica y financiera de los proyectos. redea redetrámitesformar parte da redeinscribirse no rexistro de bibliotecas de galiciarecoñecemento de bibliotecas de especial interese para galiciareinstalación de bibliotecas da rededirectorio da rbp galiciacatálogosmáis bibliotecasestatísticas e informesaxudas e subvenciónsrecursos en liñarecursos para profesionaisoferta formativa da redebiblioteca profesionalmanuais de procedemento da rededeclaracións e manifestos, pautaslexislaciónclub de lectura de galicialer conta moitotaboleiro ofrecemos.