Ceia

Cabezales para Serie 50

  Item Cabezal HH13 Cabezal HH14 Cabezal HH16 Cistella
Dimensiones 120 x 200 x 280 mm 170 x 260 x 220 mm 186 x 359 x 310 mm Cesta
Soporte inductor 65mm 65mm 65mm Cesta
Peso 12,0 Kg 18,5 Kg 30,0 Kg Cesta